Наша Аптека - Днепропетровск. Интернет аптека.
поиск препаратов Rambler's Top100
Веб Сайт


удаленный мониторинг, тестирование и проверка доступности, работоспособности, uptime сайта

Наша Аптека - Днепропетровск. Интернет аптека. Наша Аптека - Днепропетровск. Интернет аптека.
Наша Аптека - Днепропетровск. Интернет аптека.

Медицинские государственные структуры

  Медекопортал: про санітарію та гігієну в Україні 
Мова 
   
Санітарне законодавство та нормативні документи. Відомості про санітарно-епідеміологічні установи. Провідні наукові заклади. Електронні форуми та ехоконференції. Інформація для підприємців. Періодичні видання та наукові статті.

  Офіційний інформаційний сервер МНС України 
Мова 
   
Сервер Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій. Про Міністерство. Оперативна інформація, новини та аналітичні огляди. Преса МНС. Міжнародна діяльність МНС. Чорнобиль. Рекомендації щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях. Списки розсилки.

  Управління Охорони Здоров'я Харківської облдержадміністрації 
Мова 
 
Сторінка Управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації розповідає про минуле і сьогоднішне медицини Харківської області та медичні заклади регіону.

  Міністерство охорони здоров'я України 
Мова 
 
Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України. Фукції та основні напрями діяльності Міністерства. Ліцензування окремих видів господарської діяльності в медичній сфері. Медичні заклади. Новини. Законодавча документація. Статистика захворюваності по Україні.

  Державна санітарно-епідеміологічна служба Дніпропетровської області 
Мова 
 
Офіційний сайт державної санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровської області. Структура, санепідслужби міст Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий Ріг, розпорядження, рішення, постанови, документи, оголошення. Державна санітарно-гігієнічна експертиза, дезинфекційна служба.

  Центр медичної статистики 
Мова 
  
Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я України є головною установою, що здiйснює координацiю дiяльностi обласних центрiв медичної статистики та лiкувально-профiлактичних закладiв щодо збору, обробки та аналiзу статистичної iнформацiї.

  Донецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом 
Мова 
  
Центр є самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що здійснює консультативно-діагностичні, лікувально-профілактичні заходи та епідеміологічний моніторинг ВІЛ-інфекції на території Донецької області, а також розробляє, впроваджує та використовує форми і методи діагностики, лікування ВІЛ-інфікованих та профілактики розповсюдження інфекції серед різних груп населення. Повна статистика захворюваності. Інструктивно-методичні матеріали.

  Академія Медичних Наук України 
Мова 
 
Академія медичних наук є самоврядною вищою науковою медичною установою держави, яка визначає пріоритетні напрями комплексного розвитку медичної науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в області охорони здоров'я і медицини. Структура АМН, президiя, академіки, члени-кореспонденти. Науково-дослідні установи АМН України.

  Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 
Мова 
 
Положення про Державну службу, структура та керівний склад державної служби, нормативно-правова база, ліцензування господарської діяльності, реєстрація виробів медичного призначення.

  Головне управлiння охорони здоров'я населення мiста Києва 
Мова 
 
Головне упpaвлiння охоpони здоpов'я мiстa Києвa є оpгaном мiської деpжaвної виконaвчої влaди, ствоpеним з метою pеaлiзaцiї деpжaвної полiтики у гaлузi охоpони здоpов'я нaселення мiстa Києвa. Одне з основних зaвдaнь упpaвлiння є кооpдинaцiя дiяльностi зaклaдiв oхоpони здоpов'я, що не нaлежить до комунaльної влaсностi мiстa, зaбезпечення квaлiфiковaної медико-сaнiтapної допомоги нaселенню.

  Запоріжське ОУОЗ 
Мова 
 
Сторінка Запоріжського обласного управління охорони здоров'я.

  Київський мiський центр медичноi статистики 
Мова 
   
Iнформацiйно-статистичне, консультацiйно-довiдкове та органiзацiйно-методичне забезпечення керiвних органiв, установ i закладiв системи охорони здоров'я. Платнi iнформацiйнi та полiграфiчнi послуги.

  Українська науково-промислова асоціація "Укрмедпром" 
Мова 
  
Основні напрямки діяльності асоціації: розробка та виробництво медичної і реабілітаційної техніки; організація та проведення виставок, конференцій, семінарів та ін.; комплексне проектування та виготовлення проектної документації для медичних закладів; зовнішньоекономічна діяльність щодо поставок та реалізації товарів медичного призначення і засобів захисту рослин.

  Жіноче Здоров'я - Українська Медична Спілка 
Мова 
  
Сайт присвячено медицині загалом і, зокрема, проблемам акушерства та гінекології. Інформація орієнтована на лікарів, студентів-медиків, вчених та всіх, хто цікавиться медициною.

  Департамент медичного забезпечення та реабілітації МВС України 
Мова 
  
Інформація про структурні одиниці департаменту: Центральний госпіталь; Центральна поліклініка; Медичні реабілітаційні центри (санаторії); Центральна військово-лікарська комісія; Центральна санітарно-епідеміологічна станція; Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору.

  Український медичний центр безпеки дорожнього руху 
Мова 
 
Діяльність Українського медичного центру сприяє удосконаленню профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху, медичному, інформаційному, нормативно - правовому забезпеченню безпеки дорожнього руху, створенню досконалої системи збереження життя і здоров'я населення. Центр проводить навчання та перепідготовку медичних працівників методикам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

  Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим 
Мова 
  
Новини. Структура. Керiвництво. Документи. Інформацiя. Спiлкування.

  Закарпатський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр 
Мова 
 
Інформаційно-аналітичний центр створений в листопаді 2000 року шляхом реорганізації обласного центру здоров'я та інформаційно-аналітичного центру обласної клінічної лікарні. Центр складається з відділів статистики, пропаганди здорового способу життя, комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації та копіювавльно-множильної техніки, бібліотечного та господарського.

Все ссылки подготовлены Украинским медецинским каталогом "УКРМЕД"

АПТЕКА ДНЕПРОПЕТРОВСКА
Любой житель г.Днепропетровска может заказать необходимые медикаменты с помощью нашего сайта »»
О вреде курения
Безусловно, по крайней мере, в развитых странах люди знают о вреде, который наносит здоровью курение табака, и около 60% курящих хотят бросить курить »»
Как выбрать хорошего стоматолога
Персональный стоматолог это не роскошь, а разумный выбор человека, неравнодушного к своему имиджу и здоровью »»
Похмелье
Чтобы не опьянеть:Таблетки активированного угля абсорбируют (впитывают) алкоголь и мешают его всасыванию. Принимать по 2-4 таблетки за 10-15 минут до первой рюмки »»
Лечение гепатита С может стать причиной суицида
С каждым годом количество людей, заразившихся вирусом гепатита С, в неуклонно растет. По данным экспертов, на сегодняшний момент это число превышает 700 миллионов человек »»
Наша Аптека
Rambler's Top100
© НАША АПТЕКА, 2004-2005. Все права защищены.
Использование в любой форме материалов, опубликованных на www.apteka.dp.ua, допустимо только при наличии активной ссылки на www.apteka.dp.ua